es

Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques

UI especialitats

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ ordenació de professions sanitàries, fent referencia a la activitat sanitària diu en el seu article
4.4 que “correspon a totes les professions sanitàries participar activament en projectes que puguin beneficiar la salut i el benestar de les persones en situacions de salut i malaltia, especialment en el camp de la prevenció de malalties, de la educació sanitària, de la investigació i del intercanvi d’informació amb altres professionals i amb les autoritats sanitàries, per millor garantia d’aquestes finalitats”.

Així mateix, l’article 4.7 a), b) i c) especifica que aquest exercici professional es realitzarà d’acord a uns principis, que destaquem:
- Existirà formalització escrita del seu treball reflectit en una historia clinica que tindrà que ser comú per cada centre i única per a cada pacient atès en el Centre. La historia clinica tendirà a ser suportada en mitjans electrònics i a ser compartida entre professionals, centres i nivells assistencials.
- Es tendirà a la unificació dels criteris d’actuació, que estaran basats en la evidencia científica i en els mitjans disponibles i suportats en guies i protocols de practica clínica i assistencial.
- La progressiva consideració de la interdisciplinarietat i multidisciplinerietat dels equips professionals en l’atenció sanitària.

Les especialitats mèdiques són els estudis cursats per un graduat o llicenciat en el seu període de postgrau, que doten d’un conjunt de coneixements mèdics especialitzats relatius a una àrea específica del cos humà, a tècniques quirúrgiques específiques o a un mètode diagnòstic determinat..

Especialitats Mèdiques GRUP CLÍNIC SELVA MARESME:

 • MEDICINA GENERAL I DE FAMÍLIA
 • CARDIOLOGIA
 • CIRURGIA GENERAL
 • CIRURGIA VASCULAR
 • DERMATOLOGIA
 • ENDOCRINOLOGIA
 • GINECOLOGIA
 • MEDICINA DE L’ESPORT MEDICINA INTERNA
 • NEUROLOGIA
 • OFTALMOLOGIA
 • OTORRINOLORINGOLOGIA
 • PEDIATRIA 
 • REUMATOLOGIA
 • TRAUMATOLOGIA
 • UROLOGIA

 

 

Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques:

Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret